آموزه های یک پیامبر

-دوستی خدا با کسی که خشمگین شود و بردباری کند،حتمی است.

-مومن می تواند هر صفتی داشته باشد مگر خیانت و دروغ.

-دانشمند و دانش آموز در خیر شریکند و در دیگر مردم خیری نیست.

-بهترین شما کسی است که برای زنان و دخترانش بهتر باشد.

-حق زن بر شوهر آن است که........... و به صورتش نزند و سخن زشت به او نگوید.

-برای گناه کاری مرد همین بس که زن خود را بلاتکلیف رها کند.

-کاملترین مومنان ،کسی است که خوش اخلاق ترین و نیک ترین شما آنانی هستند که بر زنانشان نیکو ترند.

-دشمن ترین مردان نزد خدا مرد لج باز و ستیزه جوست.

-میان دانشمند و عابد هفتاد درجه هست.

-هر کسی که عذر کسی را چه راست باشد چه دروغ نپذیرد،از شفاعت من بهره ای نخواهد برد.

-همه ی خوبیها با عقل درک می شوند و کسی که عقل ندارد دین ندارد.

-عاقل ترین مردم کسی است که با مردم بیشتر مدارا کند.

-برخی از شما خاشاک را در چشم برادر خود می بیند اما تنه ی درخت را در چشم خود نمی بیند.

-با کسی که سزاوار نیکی هست و کسی که سزاوار نیکی نیست نیکی کن که اگر نیکی تو به آن رسد چه بهتر و اگر نرسید تو خود اهل آنی.

-پس از من امتم را فتنه هایی در بر خواهد که در اثنای آن مرد صبح مومن است و شامگاه کافر می شود و برخی دینشان را به مالی ناچیز می فروشند.

-پیش از آنکه خداوند یک گناه را از نادان ببخشد چهل گناه را از دانشمند می بخشد.

-اگر دیدید چیزی را نمی توانید تغییر دهید صبر کنید تا خداوند آن را تغییر دهد.

-خوارترین مردم کسی است که مردم را خوار شمارد.

-بدترین مردم کسی است که به اهل خانه ی خود سخت بگیرد.

-آنگاه که خداوند از قومی خشمگین شود اجناسشان گران می شود و باران بر آنان کم می بارد و اشرار بر کارشان مسلط می شود.

-خداوند عفو می کند و عفو کننده را دوست می دارد.

-انسان جز از دست خود بدی نمی بیند.

-مثل دو برادر مثل دو دست است که یکی دیگری را می شوید.

-چیزی با چیز دیگر جمع نشده است که از دانش و بردباری بهتر باشد.

-صبح و شب را در راه آموزش صرف کردن ،در نزد خدا از جهاد بهتر است.

-تفریح و بازی کنید که نمی پسندم در دینتان خشونتی باشد.

-برای هر گناه توبه ای هست مگر بد اخلاقی.

-خواب همراه با علم از از نماز با جهل بهتر است.

-از خشم دوری کن.

-بهترین مردان کسی است که دیر به خشم آید و زود راضی شود و بدترین مردان کسی است که زود خشمگین شود و دیر راضی.

-کسی که آزارش برای مردم بیشتر است،در روز قیامت در نزد خدا عذابش از همه سخت تر است.

-هر آزار دهنده ای در جهنم است.

-خداوند گناهان گذشته و آینده ی کسی را که شاخه ی خاری از سر راه بردارد بیا آمرزد.

-آیا خبر ندهم شما را از کسی که فردای قیامت آتش بر او حرام است؟او کسی است که ملائم،نرم خو ،نزدیک و آسان گیر است.

- گشاده رو باشید و خشونت نکنید.

-آفت دین سه چیز است:فقیه دینی بدکار،پیشوای ستم کار و مجتهدی که همچنان جاهل است.

-هر چیزی آفتی دارد و آن را فاسد می کند و آفت این دین زمامداران آنند.

-دانشمندی که از علم او نفع ببرند از هزار عابد برتر است.

-با ایمان ترین شما خوش اخلاق ترین شماست.

-فحش دادن و بد زبانی در اسلام جائی ندارد و در میان مردم دین کسی کامل تر است که خوش اخلاق تر باشد.

-اخلاق خوب ده چیز است:

1-راستی در گفتار2-پایمردی در جنگ3-بخشش به نیازمند4-نیکی در برابر نیکی5-امانت داری6-پیوند با خویشان7-حمایت از همسایه8-حمایت از دوست9-مهمان نوازی10-و سر سلسله ی همه ی اینها حیا است.

-بیشترین چیزی که مردم را وارد بهشت می کند خوش اخلاقی است.

-با دین شما چیزی جز بخشش و خوش اخلاقی سازگار نیست.دین خود را به این دو صفت بیارائید.

-بنده با خوش اخلاقی به روزه دار نمازگزار می رسد.

-در میزان اعمال چیزی بهتر از خوش اخلاقی نیست.

-بد اخلاق وارد بهشت نمی شود

-اساس عقل بعد از ایمان به خدا خوش خلقی و حیاست.

-بد اخلاقی شوم است.بدترین شما بد اخلاق ترین شماست.

-عقل ندارد آنکس که ادب ندارد.

-هیچ چیز از هزارتای خود بهتر نیست جز انسان.

-سه چیز در هر کس باشد منافق است اگر چه روزه بگیرد،نماز بخواند و حج بجا آورد و بگوید که من مسلمانم.آن سه چیز:

دروغ گویی تخلف در وعده و خیانت ورزیدن است.

/ 3 نظر / 6 بازدید
آزاده

نکنه باهام قهری ؟چرا سر نمیزنی؟ قبلا زیاد پیشم میامدی![گریه]

زرین تاج

چند تا کامنت متفاوت نوشتم ولی پاکشون کردم. دلم نمیخواد اعتقاداتم یا به عبارتی بی اعتقادیم رو به کسی القا کنم. به هر حال مواعظ خوب و انسانی بود. ولی کو گوش شنوا؟

زرین تاج

راستی راجع به اون موضوعات زنگ تفریح که به رفراندوم گزاشته بودین چیزی پیدا نکردین؟ تو مجله اینترنی مردمان دات نت میتونی مطالب مفرح زیادی پیدا کنید قبلا آدرسش رو براتون نوشته بودم.