چه کسی باید حکومت کند؟

                                   چه کسی باید حکومت کند؟

این پرسش پاسخ آمرانه می طلبد.پاسخ های سنتی به این پرسش چنین است: (( بهترین ها )) و یا ((فرزانگان). البته پاسخ های به ظاهر آزادی خواهانه ی دیگری مانند (( مردم )) یا(( اکثریت )) نیز در طرح پرسش اقتدار طلبانه نهفته است.

در ضمن این پرسش مارا به گزینه های ابلهانه می کشاند مانند (( چه کسانی باید حکومت کنند؟ سرمایه داران یا کارگران؟!))

بدیهی است که پرسش ( چه کسی باید حکومت کند؟) نادرست طرح شده است و پاسخ هائی را در پی دارد که آمرانه است.پیشنهاد من این است که به جای آن ، پرسش کاملا متفاوت و فروتنانه ای  تقریبا شبیه به ای پرسش مطرح شود: ((چه می توان کرد تا نهادهای سیاسی ما چنان سازمان یابند که حامان بد و بی کفایت  کمترین زیان ممکن را برسانند؟)) ( حاکمانی که طبعا می کوشیم از آنان بر حذر بمانیم ، ولی با این حال امکان دارد خیلی ساده نصیبمان شوند.) 

 منبع : ناکجا آباد و خشونت ( گفتارها و گفت و گوهایی از کارل ریموند پوپر)

/ 0 نظر / 11 بازدید