پست های ارسال شده در خرداد سال 1392

به امید روشن کردن اموری که مربوط به همه ماست

                                      پروفسور پوپر-پیشرفت معرفت ما نتیجه تغییر و تصحیح معرفت پیشین ماست.-بیشتر برای برطرف کردن عیب و نقص های مشخص ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 67 بازدید