پست های ارسال شده در آدر سال 1390

ابزارهای مقابله با باورهای شرطی(تکنیک آزمایش های رفتاری)

بهترین روش برای آزمون فرض ها ، آزمایش های رفتاری هستند.(پادسکی و گرین برگر  1995-مونی و پادسکی 2000).قسمت اگر در ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 6 بازدید