پست های ارسال شده در دی سال 1388

برگه ی روحیه

موقعیت ناراحت کننده: احساسات قبل% بعد% اندوهگین،افسرده،بی روحیه،ناخشنود     مشوش،نگران،وحشت زده،مضطرب     احساس گناه،بد،شرمنده،     حقیر،بی ارزش،بی صلاحیت     منزوی،دوست داشتنی نبودن،تنها     خجالت زده،تحقیر شده، احمقانه     ناامید،مایوس،بدبین     ناراحت،شکست خورده،ناکام     خشمگین،عصبانی،رنجیده     سایر موارد                       افکار منفی قبل% بعد% خطاهای شناختی افکارمثبت باور% 1.           2.           3.  
/ 5 نظر / 9 بازدید

معرفی ابزار های ایجاد انگیزه و ضد تنبلی(گام اول مبارزه ی با اهمالکاری)

                                 گام اول:تحلیل سود و زیان  اما در گام اول از چه ابزاری باید استفاده کنی:   به یک قلم و یک ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 8 بازدید