حجاب و مسئولیت پذیری

تا اینجا متوجه شدیم روانشناسی افرادی که به جبر در حجاب اعتقاد دارند برگرفته از روانشناسی کنترل بیرونی است  در حالی که اساس روانشناسی دین اسلام و قرآن روانشناسی مبتنی بر کنترل درونی است.

بنابراین:

حجاب از دین است.

حجاب اگر با عفت همراه باشد بهترین ابزار برای محافظت خانم ها (البته نه بطور مطلق) در برابر آسیب های اجتماعی است. در درستی این مهم شک ندارم.حجاب می تواند در تحکیم روابط زناشوئی تاثیرگذار باشد زیرا آسیب های اجتماعی (مزاحمت برای خانم ها) فشارزا بوده و باعث افزایش فشار روانی خانم ها می شود و این فشار روانی بصورت تحریک پذیری و پرخاشگری بر روابط زوجین و اعضای دیگر خانواده تاثیر منفی می گذارد. 

اما جبر در حجاب برگرفته از دیدگاه افرادی است که به روانشناسی کنترل بیرونی اعتقاد دارند .

 بنابراین :

حجاب از دین است ، جبر در حجاب از روانشناسی ماست!

 اما همانطوری که خواهید دید این جبر نه تنها سودی برای نهاد خانواده و  جامعه ما نداشته بلکه به اونها آسیب هم وارد کرده است.

در ابتدای این پست عرض کردم جبر در حجاب به تخریب رابطه زناشوئی می انجامد. 

ممکن است فردی بگوید که جبر در حجاب باعث رعایت حجاب در زنان می شود ، پس چطور می شود که جبر در حجاب باعث تخریب بنیان خانواده می شود ولی رعایت حجاب باعث تحکیم خانواده می شود؟!

در جواب به این سئوال باید عرض کنم که در مورد بحث در حجاب اجباری ، دیگر موضوع حجاب مطرح نیست ، بلکه این مسئله مطرح است که ما با جبر در حجاب چه روانشناسی را وارد جامعه و خانواده ها می کنیم؟!

لطفا با دقت بیشتری مطالعه بفرمائید! 

امام علی (ع) می فرمایند:

مردم به دولتمردان و مسئولین خود شبیه ترند تا به والدینشان.

این حدیث ارزشمند بیانگر این مهم است که روانشناسی که مسئولین با رفتار خود یا سبک انجام امور اجرائی در کشور رواج می دهند بر افراد تاثیر بیشتری از تربیت خانوادگی آنها می تواند داشته باشد.

حال سئوال این است که جبر در حجاب مروج چه فرهنگیست؟!

همونطور که عرض کردم جبر در حجاب برگرفته از روانشناسی کنترل بیرونی است در مقاله ی قبلی گفته شد که پیروان روانشناسی کنترل بیرونی معتقدند:

من می توانم کاری کنم تا دیگران علی رغم میل خود ، کاری را که من می خواهم انجام بدهند. همچنین من حق دارم و حتی وظیفه دارم کسانی را که طبق میل من عمل نمی کنند تحقیر ، تهدید و تنبیه کنم و حتی با پاداش ، آنها را مجبور کنم طبق میل من رفتار کنند چون به نفع آنان است که به حرف من گوش کنند. ( تئوری انتخاب - گلسر)

فرهنگی که این روانشناسی در جامعه رواج می دهد این است:

حرف ، حرف من است! واقعیت آن چیزی است که من می گویم و من می توانم برای  اجرای آنچه فکر می کنم درست است به زور متوسل شوم و حتی دیگران را تحقیر کنم. همچنین من می توانم دیگران را کنترل کنم! 

این روانشناسی وارد جامعه و بعد از آن وارد نهاد خانواده می شود.

حال ، دختر و پسری را تصور بفرمائید که معتقدند حرف ، حرف خودشان است و واقعیت همان چیزی است که آنها می گویند.

نتیجه ی این زندگی جز طلاق عاطفی ، خشونت یا طلاق قانونی و شرعی چه می تواند باشد؟

 

آیا شما حاضرید با کسی که معتقد است حرف ، حرف خودش است ازدواج کنید؟! باز هم تاکید می کنم در اینجا موضوع مورد اشاره ی بنده حجاب نیست بلکه رواج فرهنگیست که جبر در حجاب وارد خانواده های ما می کند. 

اینکه ما برای دیگران اهداف خیرخواهانه داشته باشیم عملیست نکو! اما مسئله فقط هدف نیست!

دکتر فرد آر دیوید در کتاب مدیریت استراتژیک می گوید:

 یک روش بد ، یک طرح خوب را نابود می کند.

روش و شیوه ی اجرا مهم است! برای همین است که قرآن حکیم می فرماید :

لا اکراه فی الدین.

این آیه به معنای آن نیست که انسان را بطور مطلق آزاد بگذاریم بلکه به معنای آن است که در ترویج دین نباید به زور متوسل شد چون انسان ها برای انجام دادن یا انجام ندادن مناسک دین آزادند. لا اکراه فی دین یعنی هدف مهمه ولی روش هم به همون اندازه مهم است.

بر این اساس:

نماز واجب است اما زورکی نیست.

روزه واجب است ولی زورکی نیست .

همانطور که حج و حجاب هم واجبند اما زورکی نیستند! 

هیچ اجباری در دین نیست بلکه دین نشانگر راه راست از بیراهه است .

روانشناسی کنترل درونی اهل زور نیست . فقط اطلاعات می دهد. اگر نماز خواندید ،روزه گرفتید و حجاب را رعایت کردید خودتان سود می برید در غیر اینصورت خودتان ضرر می کنید. آیا در این عبارت جبری وجود داشت؟!

چون روانشناسی دین و قرآن روانشناسی کنترل درونی است در نتیجه حرفی از اجبار و زور در میان نیست. 

 تا اینجا متوجه شدیم جبر در حجاب به دلیل رواج فرهنگ بد کنترل گری و استفاده از زور ، تهدید و تحقیر برای رسیدن به هدف ، باعث تخریب نهاد خانواده می شود.

اما آسیبی که جبر در حجاب به جامعه وارد می کنه به همینجا ختم نمی شود!

 جبر در حجاب نابود کننده ی فرهنگ مسئولیت پذیری است! 

اما قبل از اینکه به این موضوع اشاره کنم قصد دارم خدمتتان عرض کنم که دین اسلام به چه شکلی مروج فرهنگ مسئولیت پذیری است:

افراد و مکاتبی که از روانشناسی کنترل درونی پیروی می کنند مروج فرهنگ مسئولیت پذیری هستند ،چون روانشناسی کنترل درونی معتقد است انسان از درون انگیزه می گیرید و همچنین فرد بر رفتار خودش کنترل دارد نه دیگران! 

به همین دلیل است که قرآن حکیم می فرماید:

هیچ کس بار گناه کسی را (در قیامت) به دوش نخواهد گرفت 38 و برای آدمی پاداشی جز آنچه خود کرده است نخواهد بود 39 بزودی انسان نتیجه کوشش خود را خواهد دید 40  سوره النجم.

همچنین قرآن حکیم در آیه 105 سوره مائده می فرماید:

ای کسانی که ایمان آورده اید ! مراقب خود باشید . اگر شما هدایت یافته اید ، گمراهی کسانی که گمراه شده اند ، به شما آسیبی نمی رساند.

قرآن می فرماید ایمان خودت را قوی کن ، چرا؟

چون انسان از درون انگیزه میگیرد (به آیه 84 سوره اسراء نگاه کنید)

قرآن می فرماید خودت باید مراقب خودت باشی چرا؟

چون هر فرد بر رفتار خودش کنترل دارد.

به همین دلیل است که قرآن در آیه 29 و 30 سوره نور به زنان و مردان مومن و مومنه توصیه می کند چشمان خود را فروگیرید.

به نظر بنده پیام قرآن در اینجا این است که شما کنترلی بر رفتار دیگران ندارید اما بر چشمان خود کنترل دارید! پس مراقب آنها باشید! 

این یعنی ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری و خویشتن داری ما برای رشد و پیشرفت در تمام حوزه ها به مسئولیت پذیری نیاز داریم.

در مقابل روانشناسی کنترل بیرونی چون به طور مطلق عوامل بیرونی را دخیل در رفتار افراد می داند می گوید تمام خانمها باید حجابشان را رعایت کنند تا مبادا آن آقای مسلمان منحرف شود و دینش را از دست بدهد!

ما نباید فرهنگی را رواج بدهیم که فرد خطاکار دلیل اشتباهش را نه به ضعفش بلکه به عوامل بیرونی ربط دهد !

این فرهنگ از بین برنده ی حس مسئولیت پذیری  در جامعه است.

حال وقت پاسخ دادن به سئوالات مطرح شده در مقاله قبلی است:

*چه اشکالی دارد که حتی با زور و جبر  افراد را مجبور به رعایت حجاب کنیم؟

چون جبر در حجاب فرهنگ کنترل بیرونی را رواج می دهد ضررش از سودش بیشتر است.

* چرا بعضی از دوستان به انجام دادن این عمل غیر ممکن (جبر در حجاب) اصرار دارند؟ 

چون بغیر از سبک روانشناسی کنترل بیرونی با سبک دیگری در اجرای برنامه هایشان آشنا نیستند.متاسفانه تقریبا همه ما با روانشناسی کنترل بیرونی بزرگ شده ایم! به همین دلیل است که بخشی بزرگی از مسئولین به این نتیجه رسیده اند که جبر در حجاب آنان را به اهدافشان نرسانده اما باز هم به جبر در حجاب ادامه می دهند!!!

*آیا  جبر در حجاب درست است یا نه؟ چرا؟

بنظر بنده چون جبر در حجاب فرهنگ روانشناسی کنترل بیرونی را رواج می دهد ( تهدید ، تنبیه و ...) سبک اجرائی درستی نیست و ما را به اهدافمان نمی رساند (تحکیم خانواده و ...) کما اینکه تا بحال به اهدافمان نرسانده!

*جبر در حجاب از کجا ناشی می شود؟

از روانشناسی ما !

*جبر در حجاب چه مزایا و معایبی دارد؟

جبر در حجاب هیچ مزیتی ندارد کما اینکه تا بحال نداشته است. اگر این ادعای بنده را قبول ندارید بفرمائید ما با جبر در حجاب به چه هدفی رسیدیم؟ جبر در حجاب چه تاثیر مثبتی در جامعه یا خانواده های ما داشته است؟!!!

به معایب جبر در حجاب در این پست اشاره کردم.

 

آیا حجاب باعث افزایش یا کاهش فساد می شود؟ آیا حجاب باعث تحکیم خانواده می شود؟ 

حجاب فقط محافظت کننده ( البته نه بطور مطلق) خانمها در برابر آسیب های اجتماعی (مزاحمت های خیابانی)  است. بعضی از افراد معتقدند رعایت نکردن حجاب باعث تحریک مردان می شود. از افرادی که این دیدگاه را دارند می خواهم با دقت بیشتری این مطالب را مطالعه فرمایند:

اگر شما صدای انفجاری را بشنوید فیزیولوژی شما تغییر می کند. (ضربان قلبتان بیشتر می شود ، نفس نفس می زنید و ...) 

اگر چند ثانیه بعد همین اتفاق بیافتد دوباره فیزیولوژی شما تغییر می کند ولی با شدت کمتری!

هر چقدر شما صدای انفجار را بیشتر بشنوید (البته با فواصل کم زمانی) برانگیختگی فیزیولوژی شما کمتر می شود.تا جائی که فیزیولوژی شما نسبت به آن پدیده بی تفاوت می شود.  

روانشناسان اجتماعی به این پدیده اثر کرخت شدگی می گویند.

به همین دلیل است که اگر بدپوشش ترین زن ایرانی در اروپا قدم بزند کسی به او نگاه نمی کند ولی همین خانم در جامعه ما باعث برانگیختگی فیزیولوژی در برخی از افراد می شود. (در اینجا می بینید که جبر در حجاب به دلیل رعایت نشدنش توسط همه افراد جامعه به ضد خود تبدیل می شود و نتیجه ی عکس می دهد!!!) 

آیا زنان مسئول بهشت رفتن مردان هستند؟!!!

همانطور که قبلا عرض کردم قرآن می فرماید:

برای آدمی پاداشی جز آنچه خود کرده است نخواهد بود 39 بزودی انسان نتیجه کوشش خود را خواهد دید 40  سوره النجم

هر فرد ، مسئول بهشت رفتن خودش است.

نه نوح توانست فرزندش را نجات دهد نه دشمنان اسلام توانستند بلال حبشی را از صراط مستقیم منحرف کنند.

در پایان از افرادی که به جبر در حجاب اعتقاد دارند می خوام به دو توصیه مهم توجه کنند:

توصیه اول از پوپر (فیلسوف علم ) است:

بیشتر برای بر طرف کردن عیب و نقص های مشخص بکوش تا ساختن آرمان شهر!

تلاش مکن که با راه حل های سیاسی انسان ها را خوشبخت کنی ، بلکه بجای آن ، نیروی خود را در راه از بین بردن عیب و نقص های مشخص بکار گیر! همه این کارها را از راه مستقیم انجام ده ! نگاه کن چه چیزی در جامعه ای که در آن زندگی می کنی ، بدترین بلای اجتماعیست ، بکوش مردمان را صبورانه قانع کنی که می توانیم از شر آن خلاص شویم!

اما تلاش مکن که این هدف ها را بطور غیر مستقیم و با طرح و تدارک آرمان هائی دور و جامعه ای در حد کمال محقق کنی.

به رویاهای جهان زیبایت اجازه نده که ترا از تیره بختی واقعی مردمانی که هم اکنون در میان ما رنج می برند منحرف سازد.

 

توصیه دوم از پیامبر اعظم (ص) است:

پیشینیان شما بیش از این به این دلیل به هلاکت رسیدند که دزد بزرگ (مشکلات بزرگ) را رها کردند و دزد کوچک (مشکلات کوچک) را گرفتند.

اگر منصفانه به مشکلات و مسائل کشور نگاه کنید (طوری که آخرتتان خراب نشود!) متوجه می شوید در کشور ما افرادی که آنها را بدحجاب می دانید نه بزرگترین مشکل کشورند و نه بزرگترین مشکلات کشور را بوجود آورده اند! اینطور نیست؟!

 

×اگر با عرایض بنده در حوزه حجاب مخالفید دیدگاهتان را در بخش نظرات بیان بفرمائید. در غیر اینصورت مقاله های بنده در مورد حجاب را در فضای مجازی منتشر کنید.

 

عنوان پست بعدی:

مسئله اشتغال زنان

/ 5 نظر / 34 بازدید
پایگاه جوان انقلابی

باسلام باتوجه به ارزشی بودن شما در عرضه فضای مجازی ، پیشنهاد تبادل پیوند و بنر با سایت جوان انقلابی را با افتخار به شما تقدیم میدارم. از ویژگی های این تبادل پیوند این است که با اهیمـت به شــناخت بیشتر نیروهای انقـلابی از یکدیـگر برای انجام مجاهدت های انقلابی ، فرهنگی و مـذهبی تصمیم گرفتـیم که از این پـس کلیه مطالب ارزشـمند تولیدی ، جـذاب و اثرگذار سایت ها و وبلاگهای مـختلف را در سایت جوان انقلابی بصورت ویژه و فراگیر در قسمت« وبلاگستان » و «لینکستان » جوان انقلابی پوشش دهیم و از همه فعـالین عرصه فرهـنگی و بخصوص شما دوست عزیز دعوت می نماییم. شما میتوایند برای کسب اطلاعات بیشنر به آدرس زیر بروید. http://javanenghelabi.ir/?p=19682 و پس از ازائه پیشنهاد برای تبادل پیوند با جوان انقلابی و درج پیوند و بنر جوان انقلابی در وبلاگ خود و همچنین درج پیوند شما در سایت جوان انقلابی ، با ارسال مطالب خود برای ما ، در سایت جوان انقلابی منتشر خواهد شد. درصورت داشتن پرسش و ابهامی در خدمت شما هستم بانو محمدتبار – ساری http://javanenghelabi.ir/ info@javanenghelabi.ir S M S :3000282838

ساسان اس ام اس

سلام وب خوب و به روزی داری. امیدوارم همیشه اینجور باشه. آدم یه همچین وبایی رو می بینه از وب خودش ناامید میشه! می تونی مطالبت رو تو انجمن ما به اشتراک بذاری تا بقیه هم استفاده کنن. من بهت سر زدم اگه شما هم دوست داشتی به سایت ما سر بزن. ممنون www.SasanSMS.ir کامل ترین آرشیو اس ام اس www.SasanSMS.ir/Forum متفاوت‌ترین انجمن سرگرمی و تفریحی فارسی‌زبانان

افزايش بازديد وبلاگها

سلام دوست عزيز اگر از بازديد وبلاگت ناراضي هستي ... اگر ميخواي نظرات وبلاگت زياد بشه ... اگه ميخواي با وبلاگهاي ديگه تبادل لينک کني ... حتما به لينک زير سر بزن http://sendmessage.blogsky.com/

شکیبا

سلام چرا پستتون رو بر داشتید؟من تا نصفه خونده بودم. بقیه اش مونده بود اخه[نگران]

حسین

20