آموزهای یک پیامبر

           مبعث پیامبر صلح و دوستی بر شما مبارک باشد

 

چند حدیث از حضرت محمد(ص):

 

-من مبعوث شدم تا فضایل اخلاق را به کمال برسانم

 -بدترین مردم کسی است که او با مردم دشمن باشد و مردم هم با او.

 -بدبخت کسی که آخرتش را به دنیا بفروشد و بدبخت تر از او کسی است که آخرتش را به دنیای کس دیگری بفروشد.

-از سخت گیری در دین بر حذر باشید،که خداوند متعال دین را آسان قرار داده است.پس از مسائل دین آنچه را که می توانید فرا بگیرید،زیرا خداوند از کارهای نیک،آنچه را دوام یابد دوست دارد،اگر چه اندک باشد.

-برای هر دین اساسی است و اساس این دین ،دانش است و وجود یک نفر دانشمند،برای شیطان از هزار عابد،سخت تر است.

-وای بر کسی که نمی داند و وای بر کسی که می داند و عمل نمی کند.

-خدای متعال از طلاق نفرت دارد

-هر زنی که بدون علت از همسرش طلاق بخواهد بوی بهشت بر او حرام است

-از افراط در دین بپرهیزید که پیشینیان شما از افراط در دین هلاک شدند.

-از حضرت محمد پرسیدند دین چیست؟

فرمود:حسن اخلاق

 

/ 0 نظر / 3 بازدید