به باشگاه مجازی پرورش عضلات هیجانی خوش آمدید

به دانش روان را توانگر کنید .فردوسی

آموزه های یک پیامبر
ساعت ۱۱:٠٧ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٤ اسفند ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

                                           

میلاد حضرت رسول اکرم (ص) را به شما دوستان عزیزم تبریک عرض می کنم.امیدوام در تعطیلات گذشته لحظات خوبی را در کنار خانواده ی گرامیتان سپردی کرده باشید.

برای مطالعه ی احادیث ارزشمند حضرت محمد (ص) به ادامه ی مطلب مراجعه بفرمائید.

                         گشاده رو باشید و خشونت نکنید.

 


-دوستی خدا با کسی که خشمگین شود و بردباری کند،حتمی است.

-مومن می تواند هر صفتی داشته باشد مگر خیانت و دروغ.

-دانشمند و دانش آموز در خیر شریکند و در دیگر مردم خیری نیست.

-بهترین شما کسی است که برای زنان و دخترانش بهتر باشد.

-حق زن بر شوهر آن است که........... و به صورتش نزند و سخن زشت به او نگوید.

-برای گناه کاری مرد همین بس که زن خود را بلاتکلیف رها کند.

-کاملترین مومنان ،کسی است که خوش اخلاق ترین و نیک ترین شما آنانی هستند که بر زنانشان نیکو ترند.

-دشمن ترین مردان نزد خدا مرد لج باز و ستیزه جوست.

-میان دانشمند و عابد هفتاد درجه هست.

-هر کسی که عذر کسی را چه راست باشد چه دروغ نپذیرد،از شفاعت من بهره ای نخواهد برد.

-همه ی خوبیها با عقل درک می شوند و کسی که عقل ندارد دین ندارد.

-عاقل ترین مردم کسی است که با مردم بیشتر مدارا کند.

-برخی از شما خاشاک را در چشم برادر خود می بیند اما تنه ی درخت را در چشم خود نمی بیند.

-با کسی که سزاوار نیکی هست و کسی که سزاوار نیکی نیست نیکی کن که اگر نیکی تو به آن رسد چه بهتر و اگر نرسید تو خود اهل آنی.

-پس از من امتم را فتنه هایی در بر خواهد که در اثنای آن مرد صبح مومن است و شامگاه کافر می شود و برخی دینشان را به مالی ناچیز می فروشند.

-پیش از آنکه خداوند یک گناه را از نادان ببخشد چهل گناه را از دانشمند می بخشد.

-اگر دیدید چیزی را نمی توانید تغییر دهید صبر کنید تا خداوند آن را تغییر دهد.

-خوارترین مردم کسی است که مردم را خوار شمارد.

-بدترین مردم کسی است که به اهل خانه ی خود سخت بگیرد.

-آنگاه که خداوند از قومی خشمگین شود اجناسشان گران می شود و باران بر آنان کم می بارد و اشرار بر کارشان مسلط می شود.

-خداوند عفو می کند و عفو کننده را دوست می دارد.

-انسان جز از دست خود بدی نمی بیند.

-مثل دو برادر مثل دو دست است که یکی دیگری را می شوید.

-چیزی با چیز دیگر جمع نشده است که از دانش و بردباری بهتر باشد.

-صبح و شب را در راه آموزش صرف کردن ،در نزد خدا از جهاد بهتر است.

-تفریح و بازی کنید که نمی پسندم در دینتان خشونتی باشد.

-برای هر گناه توبه ای هست مگر بد اخلاقی.

-خواب همراه با علم از از نماز با جهل بهتر است.

-از خشم دوری کن.

-بهترین مردان کسی است که دیر به خشم آید و زود راضی شود و بدترین مردان کسی است که زود خشمگین شود و دیر راضی.

-کسی که آزارش برای مردم بیشتر است،در روز قیامت در نزد خدا عذابش از همه سخت تر است.

-هر آزار دهنده ای در جهنم است.

-خداوند گناهان گذشته و آینده ی کسی را که شاخه ی خاری از سر راه بردارد بیا آمرزد.

-آیا خبر ندهم شما را از کسی که فردای قیامت آتش بر او حرام است؟او کسی است که ملائم،نرم خو ،نزدیک و آسان گیر است.

- گشاده رو باشید و خشونت نکنید.

-آفت دین سه چیز است:فقیه دینی بدکار،پیشوای ستم کار و مجتهدی که همچنان جاهل است.

-هر چیزی آفتی دارد و آن را فاسد می کند و آفت این دین زمامداران آنند.

-دانشمندی که از علم او نفع ببرند از هزار عابد برتر است.

-با ایمان ترین شما خوش اخلاق ترین شماست.

-فحش دادن و بد زبانی در اسلام جائی ندارد و در میان مردم دین کسی کامل تر است که خوش اخلاق تر باشد.

-اخلاق خوب ده چیز است:

1-راستی در گفتار2-پایمردی در جنگ3-بخشش به نیازمند4-نیکی در برابر نیکی5-امانت داری6-پیوند با خویشان7-حمایت از همسایه8-حمایت از دوست9-مهمان نوازی10-و سر سلسله ی همه ی اینها حیا است.

-بیشترین چیزی که مردم را وارد بهشت می کند خوش اخلاقی است.

-با دین شما چیزی جز بخشش و خوش اخلاقی سازگار نیست.دین خود را به این دو صفت بیارائید.

-بنده با خوش اخلاقی به روزه دار نمازگزار می رسد.

-در میزان اعمال چیزی بهتر از خوش اخلاقی نیست.

-بد اخلاق وارد بهشت نمی شود

-اساس عقل بعد از ایمان به خدا خوش خلقی و حیاست.

-بد اخلاقی شوم است.بدترین شما بد اخلاق ترین شماست.

-عقل ندارد آنکس که ادب ندارد.

-هیچ چیز از هزارتای خود بهتر نیست جز انسان.

-سه چیز در هر کس باشد منافق است اگر چه روزه بگیرد،نماز بخواند و حج بجا آورد و بگوید که من مسلمانم.آن سه چیز:

دروغ گویی تخلف در وعده و خیانت ورزیدن است.