به باشگاه مجازی پرورش عضلات هیجانی خوش آمدید

به دانش روان را توانگر کنید .فردوسی

سیاستمدار واقع بین!
ساعت ٧:٢٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸  کلمات کلیدی:

                                                  

                                                 آبراهام لینکلن

شما می توانید همه ی مردم را بعضی از مواقع گول بزنید یا بعضی از مردم را همیشه گول بزنید،اما نمی توانید همه ی مردم را همیشه گول بزنید.